General

การทำเสน่ห์สายขาวต่างจากสายดำอย่างไร

การทำเสน่ห์เป็นอีกหนึ่งความเชื่อที่มีมาตั้งแต่โบราณ และเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่ได้รับความนิยมอยู่เสมอ การทำเสน่ห์ที่ว่านี้ไม่ได้หมายถึงการทำให้คนรักของตนรู้สึกรักรู้สึกหลงตนเพียงอย่างเดียว แต่มีการทำเสน่ห์ที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้พบเห็นรู้สึกรักใคร่เอ็นดูตนเองก็มีอยู่ด้วยเช่นกัน ซึ่งความเชื่อเรื่องเหล่านี้ควรใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ แต่หากไม่เชื่อก็ไม่ควรลบหลู่ดูหมิ่นเช่นกัน           การทำเสน่ห์นั้นแบ่งออกเป็นสองสาย คือการทำเสน่ห์สายขาวหรือสายพุทธคุณ ส่วนมากมักส่งเสริมในเรื่องช่วยให้ผู้คนเมตตา รูสึกเอ็นดูผู้ทำ ทำเพื่อให้คนรักกลับมาหาตน หรือรู้สึกรักและคิดถึงเพียงตน แต่การทำเสน่ห์สายขาวนี้มักเป็นเพียงการบูชาของและท่องมนต์คาถาทางพุทธตามที่กำกับเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องมีการนำของบูชาไปป้าย ดื่มกิน หรือผสมในสิ่งของต่างๆ การทำเสน่ห์สายขาวจึงเป็นการส่งเสริมด้านความรักความเมตตาเป็นส่วนมาก และไม่ก่อให้เกิดผลเสียตามมา แตกต่างจากอีกสายคือการทำเสน่ห์สายดำ ซึ่งส่วนใหญ่ของที่ใช้ทำจะเป็นของไม่เป็นมงคล เช่น น้ำมันพราย ที่จำเป็นต้องให้ผู้ที่ต้องการทำเสน่ห์นำไปป้ายหรือผสมให้เป้าหมายดื่มกิน และโดยส่วนมากมักจะเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงผีหรือบทสวดบูชาผี […]

Read more