Blog

การทำเสน่ห์สายขาวต่างจากสายดำอย่างไร

ทำเสน่ห์สายขาว

การทำเสน่ห์เป็นอีกหนึ่งความเชื่อที่มีมาตั้งแต่โบราณ และเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่ได้รับความนิยมอยู่เสมอ การทำเสน่ห์ที่ว่านี้ไม่ได้หมายถึงการทำให้คนรักของตนรู้สึกรักรู้สึกหลงตนเพียงอย่างเดียว แต่มีการทำเสน่ห์ที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้พบเห็นรู้สึกรักใคร่เอ็นดูตนเองก็มีอยู่ด้วยเช่นกัน ซึ่งความเชื่อเรื่องเหล่านี้ควรใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ แต่หากไม่เชื่อก็ไม่ควรลบหลู่ดูหมิ่นเช่นกัน

          การทำเสน่ห์นั้นแบ่งออกเป็นสองสาย คือการทำเสน่ห์สายขาวหรือสายพุทธคุณ ส่วนมากมักส่งเสริมในเรื่องช่วยให้ผู้คนเมตตา รูสึกเอ็นดูผู้ทำ ทำเพื่อให้คนรักกลับมาหาตน หรือรู้สึกรักและคิดถึงเพียงตน แต่การทำเสน่ห์สายขาวนี้มักเป็นเพียงการบูชาของและท่องมนต์คาถาทางพุทธตามที่กำกับเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องมีการนำของบูชาไปป้าย ดื่มกิน หรือผสมในสิ่งของต่างๆ การทำเสน่ห์สายขาวจึงเป็นการส่งเสริมด้านความรักความเมตตาเป็นส่วนมาก และไม่ก่อให้เกิดผลเสียตามมา แตกต่างจากอีกสายคือการทำเสน่ห์สายดำ ซึ่งส่วนใหญ่ของที่ใช้ทำจะเป็นของไม่เป็นมงคล เช่น น้ำมันพราย ที่จำเป็นต้องให้ผู้ที่ต้องการทำเสน่ห์นำไปป้ายหรือผสมให้เป้าหมายดื่มกิน และโดยส่วนมากมักจะเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงผีหรือบทสวดบูชาผี การทำเสน่ห์สายนี้มักเห็นผลไวและเห็นผลได้ชัดเจนมาก แต่มีผลเสียคือผู้ถูกทำเสน่ห์มักเปลี่ยนไปมากเกินไปจนถึงขั้นเกือบบ้าคลั่ง ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเป็นการทำเสน่ห์สายขาว ผู้โดนจะเพียงคิดถึงผู้ทำเสน่ห์และอยากติดต่อพูดคุยอยู่เรื่อยๆและอยากรีบกลับไปหา แต่หากเป็นสายดำผู้โดนมักจะรู้สึกขาดผู้ทำเสน่ห์ไม่ได้ จำเป็นต้องเห็นหน้าเกือบตลอดเวลา เมื่อห่างกันย่อมร้อนรนจนไม่สามารถทำงานหรือใช้ชีวิตตามปกติได้ และหากผู้ทำไม่สารถปฏิบัติหรือท่องบทสวดต่อเนื่อง หากเป็นสายขาวก็มีเพียงแค่การทำเสน่ห์ที่อาจค่อยๆเสื่อมไปหรือเห็นผลไม่เต็มที่ แต่หากเป็นสายดำผู้ทำย่อมเกิดเรื่องร้ายย้อนกลับมา เช่น ผีที่เลี้ยงย้อนกลับมาทำร้ายหรือมาอยู่ด้วย ซึ่งสร้างอันตรายให้กับตนเอง เป็นต้น

          และนี่คือข้อต่างข้อใหญ่ของการทำเสน่ห์สายขาวและสายดำ นอกจากนี้ยังมีข้อแตกต่างยิบย่อยอีกมาก แต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือการทำเสน่ห์สายขาวนั้นไม่มีข้อเสียหรืออันตรายต่อตนเองและคนที่ตนรัก ต่างจากการทำเสน่ห์สายดำที่เป็นอันตรายต่อคนรักและอันตรายนั้นอาจย้อนคืนมาสู่ผู้ทำเสน่ห์ได้ ดังนั้นผู้ที่นใจในเรื่องการทำเสน่ห์ การเลือกสายขาวย่อมมีความปลอดภัยและส่งผลดีในระยะยาวมากกว่าการเลือกสายดำมากนัก

Similar Posts