Lifestyle

การ์ดคำศัพท์เสริมทักษะ

การ์ดคำศัพท์เสริมทักษะ

          การ์ดคำศัพท์เสริมทักษะถือเป็นของเล่นที่ได้รับความนิยมและเหมาะกับเด็กในวัยที่เริ่มเรียนรู้และจดจำคำศัพท์จึงเป็นของเล่นเสริมทักษะสำหรับเด็ก จึงเป็นของเล่นที่สามารถพบเห็นได้ง่ายทั้งจากในครอบครัวของเด็กซื้อเพื่อฝึกทักษะด้านภาษาของเด็ก หรือใช้ในการเรียนการสอนตามโรงเรียน เพราะเป็นการเรียนรู้ที่ทำได้ง่ายและสนุกสนานเหมาะสมกับการเรียนของเด็ก เพื่อให้เด็กมีความจดจ่อในการเล่นและเรียนไปพร้อมกันโดยไม่เบื่อหน่าย

          ของเล่นเสริมทักษะสำหรับเด็กมีหลากหลาย แต่ที่การ์ดคำศัพท์เสริมทักษะได้รับความนิยมมากเพราะของเล่นชิ้นนี้สามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเรียนคำศัพท์ง่ายๆ การเรียนคำศัพท์ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ การลองฝึกการฟังและออกเสียงคำศัพท์นั้นๆ และคำศัพท์ในแต่ละภาษาเองก็มีมากมายนับไม่ถ้วนและยังมีหลากหลายหมวดหมู่ ความครอบคลุมของของเล่นชิ้นนี้จึงมากตามไปด้วย เช่น เด็กในวัยเล็กๆที่พึ่งเริ่มจดจำคำศัพท์และฝึกออกเสียง อาจจะเริ่มเรียนจากการ์ดคำศัพท์สั้นๆง่ายๆทั่วไป เช่นหมวดหมู่คำความสัมพันธ์ในครอบครัวอย่าง พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย เป็นต้น แต่หากเป็นเด็กที่เริ่มโตมาก็อาจฝึกคำศัพท์ที่ยากขึ้นหรือมีหลายพยางค์มากขึ้น เช่น หมวดหมู่ผลไม้อย่าง มังคุด มะม่วง สับปะรด ส้มเขียวหวาน เป็นต้น ดังนั้นของเล่นเสริมทักษะสำหรับเด็กอย่างการ์ดคำศัพท์จึงเป็นของเล่นที่เหมาะกับเด็กในหลายๆวัย ทั้งการ์ดคำศัพท์ยังมีหลายรูปแบบให้เลือก ไม่ว่าจะเป็นการ์ดคำศัพท์ที่สร้างมาจากกระดาษ ไม้ พลาสติก หรือวัสดุอื่นๆ การ์ดคำศัพท์ที่มีรูปภาพประกอบ การ์ดคำศัพท์ที่สามารถให้เด็กระบายสีลงไปได้ เป็นต้น โดยส่วนใหญ่แล้วการ์ดคำศัพท์มักเป็นของเล่นที่มีราคาไม่แพงและสามารถสร้างเองได้ เช่นการนำกระดาษแข็งมาทำการ์ดคำศัพท์ก็จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้พอสมควร ทั้งการให้เด็กเรียนรู้จากการ์ดคำศัพท์มักจะสามารถสร้างนิสัยในการรักการเรียนรู้และรักภาษาให้กับเด็กได้เป็นอย่างดีอีกด้วย การเรียนจากการ์ดช่วยให้เด็กสามารถเล่นสนุกไปพร้อมกันกับการเรียนรู้เพื่อไม่ให้เด็กมีอคติต่อการเรียน การ์ดคำศัพท์จึงเป็นของเล่นเสริมทักษะสำหรับเด็กที่ได้รับความนิยม

          ของเล่นเสริมทักษะสำหรับเด็กเป็นแค่อีกตัวช่วยหนึ่งในการเรียนรู้ของเด็ก เพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็กมากที่สุดก็คือสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็กเอง ทั้งครอบครัว โรงเรียน และเพื่อน เพราะเด็กมักจะเรียนรู้โดยการเลียนแบบพฤติกรรมเหล่านั้นด้วย การเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเด็กและพูดจาไพเราะจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้เด็กสามารถเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ในอนาคต

Similar Posts